Behandlingshem Riktlinjer

Behandlingshem | Riktlinjer

Fler använder sig av evidensbaserade metoder

Kunskap din praktik är en organisation som sedan 2008 aktivt arbetat med att stödja olika kommuner och landsting med att utveckla och förbättra den svenska missbruks och beroende vården.Kunskap till praktik utkom nyligen med en delrapport som hade glädjande resultat av utvärderingar ifrån verksamheter som arbetar inom missbruks- och beroendevården.

Kompetensnivån hos dem som arbetar inom missbruksvården har ökat. Det slår SKL Svenska Kommuner och Landsting fast i sin senaste del rapport Utveckling av missbruks- och beroendevården. I rapporten framkommer att antalet verksamheter som använder sig av standardiserade bedömningsinstrument ökade med 20 % mellan 2010 och 2011. (ASI Addiction Severity index som vi skrivit om tidigare här på sidan är ett exempel på bedömnings- och utvärderingsinstrument). Under samma period ökade andelen verksamheter som använder evidensbaserade metoder med mellan 17 och 23 %. Det är en glädjande rapport och tyder på att kvaliteten  inom missbruksvården ökar för varje år.

Det är en så länge för tidigt för att kunna säga att förbättringen och utvecklingen lett till bättre resultat för brukarna, men man kan dock säga att kunskap till praktik har bidragit för att förstärka utvecklingen och det har varit en fördel med en nationell enhetlig organisation som drivit utvecklingsarbetet.

Vi ser givetvis fram emot nästa delrapport och hoppas på ännu fler positiva nyheter om kompetenshöjning i verksamheter och dess personal.

1 apr 2013

Välkommen

Välkommen till www.riktlinjer.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)