Behandlingshem Riktlinjer

Behandlingshem | Riktlinjer

Kriminalitet

 

Teorin om kriminalitet som livsstil menar att nästan alla människor begår några brott under sin barndom och ungdomstid. För några blir problemet allvarligare och de kan behöva hjälp för att inte gå ännu längre. De som har svårt att sluta, ofta trots svåra konsekvenser, fastnar i en kriminell livsstil. Det kan till slut bli lika svårt att lämna kriminaliteten bakom sig som att bryta med ett drogmissbruk.

Det som kännetecknar en kriminell livsstil är, för den vuxne, ansvarslöshet, en bild av sig själv som ”utanför”, kriminella tankemönster och impulsiva handlingsmönster.

Drivkrafterna i brottsligheten är flera. Den grundläggande är Rädsla. Rädslan handlar om att inte tro sig att klara livet utan det kriminaliteten kan ge: Tillhörighet, status och bekräftelse. Förutom rädsla finns drivkrafter som skam, maktorientering, spänning och habegär. Teorin innefattar även ett behandlingsprogram för att bryta den kriminella livsstilen och de tankemönster samt drivkrafter som styr individen.

Välkommen

Välkommen till www.riktlinjer.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)