Behandlingshem Riktlinjer

Behandlingshem | Riktlinjer

Om Implementering

För att starta och att börja implementera en evidensbaserad praktik är det bra om du börjar med att läsa igenom socialstyrelsen publikationer inom ämnet.

Om Implementering

För att implementera nya metoder krävs ett stort arbete och det tar oftast en lång tid. Det är allt som oftast förenat med en stor kostnad. Man trodde tidigare att det var mycket svårt att tillföra nya metoder. Nu vet man att om implementeringen sker planerat kan införandet av nya metoder ske framgångsrikt. Om man ser över vad man har för förändringsbehov och utgår ifrån det för att tillfredsställa dem. Det är viktigt att förankra förändringsbesluten så att all personal känner sig delaktig. Att arbeta med metoden som det var tänkt är av yttersta vikt. Om man ej tillämpar metoden som den var tänkt kan man ej heller utvärdera om den har lett till att verksamheten har blivit bättre. Kontinuerlig uppföljning och vidmakthållande fram till att det nya har blivit en rutin.

 

11 sep 2012

Välkommen

Välkommen till www.riktlinjer.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)