Behandlingshem Riktlinjer

Behandlingshem | Riktlinjer

Riktlinjer

Tanken med denna sidan är att kunna bidraga med informationspridning och upplysning i området behandling av missbruk. Att kunna vara ett stöd för den proffessionelle och för behandlingshem i deras arbete samt att vara en informationsbank för att hämta den senaste forskningen inom området.

Socialstyrelsen  reviderar och uppdaterar de nuvarande "nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård" och tanken är att vi skall följa upp den processen och för att lyfta fram de viktigaste förändringarna och belysa dem ifrån den proffessionelles perspektiv. Hur påverkar detta oss och vad krävs att vi förändrar i arbetssätt och metoder för att bibehålla och förbättra kvaliten i vården. Vi kommer även kritiskt granska den faktagrupp med vetenskapligt välmeriterade experter och den litteratur som kommer att hänvisas till när de nya riktlinjerna tas fram dess slutsatser. Tanken är att riktlinjerna skall vara klara till hösten 2013

De senaste åren har evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik varit samtalsämnet som varit hetast på tapeten. Vi kommer att förtydliga vad evidensbaserad praktik är och förenkla arbetet med att implementera det i verksamheten. Vårt arbete tar ansats i Socialstyrelsens rekomendationer men kommer även att ge handfasta beskrivningar för den mindre verksamheten som kommer att göra arbetet lättare och mer överskådligt att få det förankrat i arbetsgruppen. Vi kommer även belysa och hämta information ifrån företag som säljer utbildning inom evidensbaserade metoder för att hämta kunskap och för att få se hur de formar sina utbildningar efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Det nya ledningssystemet SOFS 2011:9 har skapat huvudbry och rådvillighet hos många företag. Vad krävs för att vi ska leva upp till den nya standarden och vad behöver vi göra och vilka rutiner behöver man ha för att bli godkännd vid en tillsyn. Hur gör jag en riskanalys? Hur skapar jag en verksamhetsprocess? Vilka rutiner måste jag ha i mitt ledningssystem? Vad menas med kvalitet?    

Vi kommer att hämta information från experter inom olika områden så som behandlingshem och myndigheter och hoppas kunna bilda ett nätverk och forum som borgar för transparens och kompetensutveckling inom området missbruksbehandling.

                                                                                                                                                                                

Familjer och missbruk

4 nov 2014

Craig Nakken: Familjer och missbruk


Fler använder sig av evidensbaserade metoder

1 apr 2013

Kunskap din praktik är en organisation som sedan 2008 aktivt arbetat med att stödja olika kommuner och landsting med att utveckla och förbättra den svenska missbruks och beroende vården.Kunskap till praktik utkom nyligen med en delrapport som hade glädjande resultat av utvärderingar ifrån verksamheter som arbetar inom missbruks- och beroendevården. Kompetensnivån hos dem som arbetar [...]


Pratförbud på behandlingshem - Felanvänd behandlingsteknik

9 mar 2013

  En av våra läsare har hört av sig till oss och ställt frågan hur vi ser på den situation där Socialstyrelsen gjorde en oanmäld tillsyn på ett behandlingshem och fann en allvarlig brist som har blivit uppmärksammad i pressen de senaste dagarna. Enligt Socialstyrelsen var den allvarliga bristen: Verksamheten bröt mot de grundlagsskyddade fri- [...]


God vård

28 jan 2013

God vård är ett ämne som kommer att aktualiseras till hösten 2013 när Socialstyrelsen släpper sin revidering av nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård. I upplagan från 2007 saknades indikatorer på vad god vård är. Det är nogot som det fokuseras på i arbetet med revideringen. Indikatorer är nödvendiga för att verksamheter skall kunna följa [...]


Sorg

14 dec 2012

Sorg är ett tillstånd utlöst av starka emotionella händelser. Alla människor har sorg, vi förlorar relationer till människor, djur, leksaker. Det som däremot inte fungerar lika bra är hur vi tar hand om sorgen. Några myter om sorg är att du inte ska vara ledsen eller att ersätta förlusten med något nytt eller annat. Sörj [...]


Nätdroger och Narkotikaklassificering

4 nov 2012

Jag tänkte här återge utdrag från mina minnes anteckningar ifrån en av de föreläsningar som  jag besökte under mässan Drogfokus 2012 som gick av stapeln den 24 och 25 oktober i Norrköping. Nätdroger – hur farliga är de? Vad har hänt sedan sist?Peter Hultén, leg. apotekare, GiftinformationscentralenPeter började lite humoristiskt att beskriva sitt arbete med [...]


Vikten av dokumentation

16 sep 2012

Jag var på en väldigt intressant föreläsning om släktforskning i veckan. Föreläsaren själv kunde berätta om sitt senaste projekt där han hjälpte en kvinna att att söka sina rötter. Hon hade redan innan ganska bra koll på släktträdet tre generationer bakåt, men sedan var det stopp. Forskaren kunde med hjälp av sina kontakter lokalisera den [...]


Om Implementering

11 sep 2012

För att starta och att börja implementera en evidensbaserad praktik är det bra om du börjar med att läsa igenom socialstyrelsen publikationer inom ämnet. Om Implementering För att implementera nya metoder krävs ett stort arbete och det tar oftast en lång tid. Det är allt som oftast förenat med en stor kostnad. Man trodde tidigare [...]


                                                                                                                                                                                                                                         

Välkommen

Välkommen till www.riktlinjer.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: